Europese dronewetgeving 2021 – in detail

** Deze tekst werd laatst geüpdatet op 29/11/2021

© Alle inhoud van deze website valt onder het auteursrecht en kan en mag niet gekopieerd worden tenzij uitdrukkelijke toestemming. Alle bronnen staan onderaan deze tekst vermeld.

De bedoeling van de nieuwe Europese dronewetgeving is dat je als Belgische dronepiloot ook in het buitenland kan gaan vliegen zonder dat je moet beschikken over een drone vliegbewijs voor dat land en dat de regelgeving binnen Europa hetzelfde is voor alle lidstaten, om zo verwarring of onwetenheid te vermijden.

Daarnaast moet deze nieuwe regelgeving plaats bieden voor innovatie en nieuwe toepassingen voor drones in onderwijs en industrie.

Als bron hebben we het KB (2020/43563) van 18/11/2020 en de EU verordening 2019/947 gebruikt en deze vertaald naar een leesbare tekst. Een overzichtstabel geeft ineens ook alle belangrijke items samengevat weer. 

Dank aan EUKA en skeyes – Jean-Pierre De Muyt voor het verduidelijken van deze nieuwe wetgeving. Zijn presentatie en talloze facebook vraag en antwoord werden als leidraad gebruikt voor het maken van deze tekst.

Voor de laatste informatie vanuit DGLV kan je best deze website in het oog houden: https://mobilit.belgium.be/nl/luchtvaart/drones/europese_regelgeving_van_toepassing_vanaf_01072020

De nieuwe Europese wetgeving

17/08/2021 – Deze tekst wordt zeer regelmatig bijgewerkt volgens de nieuwe richtlijnen die we doorkrijgen. Hou deze site dus goed in de gaten.

De Europese verordeningen zijn gestoeld op de ” Regulation EU 1139/2018 (EASA basic regulation) en zijn van toepassing op alle UAS (Unmanned Aircraft Systems), dus zowel multicopters, helicopters als fixed wing (vliegtuigen), als het maar onbemand is, dus ook modelvliegtuigen en helicopters.

Zeer goed om weten is dat het nu ook vast staat dat modelvliegtuigen ( fixed wings) ook drones zijn, daar durfde men al eens aan twijfelen maar de definitie van een drone is dus in die zin ook vast gelegd. Om het geheel juist te benoemen spreekt men over UAS (Unmanned Aircraft Systems) en hieronder vallen multirotors (volksmond: drone), model helicopters, modelvliegtuig, …. als het maar onbemand is.

Ook wordt er geen verschil meer gemaakt tussen hobby en professioneel gebruik. Het maakt dus niet uit of je geld verdient met het vliegen van je UAS.

Let op, het is ten zeerste aan te raden lid te worden van een modelvliegclub wanneer je wil vliegen met multicopters, modelvliegtuigen, helicopters of andere onbemande luchtvaartuigen. Op deze terreinen kan je veilig je oefenen.

De enige uitzondering is dat State Aircraft (politie, hulpdiensten, leger, …) hier niet onder vallen, maar zij kunnen er wel gebruik van maken om hun eigen wetgeving op te baseren wat waarschijnlijk ook zo zal zijn.

Geo-zones

Het begint allemaal met Geo-zones. De geo-zones zullen bepalen of je überhaupt mag vliegen maar ook wat de voorwaarden zullen zullen zijn (bv. max. hoogte, …).
Eens je weet in welke Geo-zone je zit kan je gaan bepalen met welk type toestel je mag vliegen en op basis daarvan kan je dan zien in welke Implementing Act terecht komt (zie lager).

De geo-zones kan je raadplegen via deze site: https://map.droneguide.be/

Drone Service Application of DSA

Skeyes heeft een nieuwe reeks van online tools beschikbaar gemaakt: (https://www.skeyes.be/nl/diensten/drone-service-application/)

 • DSA Planner: plan je drone vlucht en zie welke vereisten er zijn op de plek waar je wil vliegen
 • DSA Greenlight: hier kunnen de DGLV medewerkers je vlucht verifiëren en goedkeuren indien nodig
 • DSA Fly: mobiele App waarmee je de lokale ATC (Controletoren) op de hoogte kan brengen wanneer je vlucht start en eindigt.
 • DSA Control: Hier kunnen de luchtverkeersleiding volgen waar er drone operaties doorgaan

C-klasse van het toestel

Het MTOM (Maximum Take Off Mass) en de impact van het toestel bepaald binnen welke klasse je hier valt. -> risico

Je drone zal dus in één van de onderstaande klasse vallen op basis van zijn gewicht of impact.  Deze klasse zal dan als basis dienen voor de Implementing Act waaronder je dan minimaal kan vliegen. 

Wie is de Operator?

De operator is niet altijd de piloot. De operator is de legale entiteit die verantwoordelijke is voor de organisatie van de vlucht. Dit kan zowel een natuurlijke persoon of bedrijf zijn en is diegene voor wie de piloot vliegt.

De operator is verantwoordelijk voor de vlucht die uitgevoerd wordt door de drone, dus is ook verantwoordelijk voor het feit dat de piloot met alles in orde is (handleiding kennis, scholing, benodigde examens afgelegd, voorbereiding, ….)

Wie is de piloot?

De piloot is diegene die het toestel bedient en controle heeft over het toestel. De piloot is ten allen tijde verantwoordelijk voor de uitvoering van de vlucht en neemt de beslissingen.

De piloot zorgt voor:

 • een toelating van alle betrokken personen na een risico briefing
 • een VLOS operatie, eventueel met behulp van een waarnemer
 • nooit vliegen in de buurt van of in een zone waar een nood situatie aan de gang is

Moet ik mijn drone registreren?

Nee. Als je met je drone wil vliegen binnen de Open of Specifieke categorie is er geen toestel registratie nodig (de vroegere OO- registratie).

Van zodra er goederen- of personen vervoer met je drone gebeurt is deze registratie wel verplicht maar dan zit je ook in de gecertifieerde categorie.

Echt niet registreren?

Wat je wel zal moeten doen is dat als je jezelf of je bedrijf als operator moet registreren je in dat platform wel je drone zal moeten toevoegen met zijn serienummer. 

Online lessen en examens

Voor subcategorie A1 en A3:

Je kan de online lessen en examens vinden op deze pagina van DGLV: https://mobilit.lmsdokeos.com/nl/users/sign_in

Voor subcategorie A2 en oude Klasse 1 omzetting:

Je kan jezelf inschrijven voor de examens via deze site: registreren

Delegated Act (DA)

DA beschrijft de minimum voorwaarden waaraan een toestel moet voldoen.

 • Toestel behoort tot een bepaalde C-klasse (zie tabel hieronder)
 • Electronic ID (Real-time broadcast – open cat)
  Deze zender zal continu een signaal uitsturen met de volgende gegevens:
  • Registratie nummer van de operator
  • Serienummer van het toestel
  • Positie en hoogte van het toestel ten opzichte van de grond (AGL)
  • Richting en snelheid over de grond
  • Positie van de piloot of de positie van opstijgen
 • Geo-awareness (weet waar je toestel exact is)
  De piloot moet ten allen tijde de volgende informatie kunnen aflezen:
  • De piloot moet ten alle tijde waarschuwingen kunnen ontvangen en een kaart kunnen raadplegen met de no-fly zones
  • Geo-fencing is niet verplicht (toestel blokkeren waar je niet mag/kan vliegen)
  • Piloot is zelf verantwoordelijk voor de accuraatheid van de data voor elke vlucht (updates van de kaart beschikbaar maken op de drone)

Implementing Act (IA)

De IA zijn de vereisten gerelateerd aan de vliegoperatie en de registratie van het toestel.

Volgens wat de vliegoperatie juist zal inhouden zal men de vlucht opdelen volgens drie categorieën:

 • Open categorie
  • De meeste particuliere drone bestuurders
  • Modelvliegen
  • Fotografen
  • Geautomatisseerde vluchten (met piloot)
 • Specifieke categorie
  • BVLOS operaties
  • goederen transport
  • Autonome vluchten (zonder piloot)
 • Gecertificeerde categorie
  • Air Taxi
  • Internationale IFR vluchten
  • Pakjes leveren boven personen

Open Category

 • Laag risico
 • Geen authorisatie of notificatie van de vlucht nodig Maximum 120m AGL (Above Ground Level – punt van opstijgen)
 • Alleen VLOS (Visual Line Of Sight) toegelaten eventueel via een waarnemer
 • Gebruik van een drone met maximum 25kg MTOM 
  Hieronder vallen dan de klasse C0, C1, C2 , C3 en C4
 • Praktijkvoorbeelden: Doorsnee hobbypiloot, Modelbouw vliegers, Fotografen, zelfbouw, bepaalde reeds bestaande drones (aankoop voor 1 july 2020)
 • CE keurmerk verplicht
 • Omvat geautomatiseerde vluchten (steeds tussenkomst piloot mogelijk)
 • Alle betrokkenen bij de uitvoering van de vlucht dienen voldoende op de hoogte gebracht te zijn van de vlucht risico’s, diegene die niet op de hoogte zijn worden beschouwd als niet betrokken personen.
 • Vliegen kort bij of in een zone waar hulpdiensten actief zijn is niet toegelaten

De open categorie is de meest omvangrijke en ook voor de meesten onder ons van toepassing.

Een verder opdeling is hier nodig:

 • OPEN Limited (drone zonder Cx klasse label)
 • OPEN A1
  • OPEN A1/C0
  • OPEN A1/C1
 • OPEN A2
  • OPEN A2/C2
 • OPEN A3
  • OPEN A3/C2
  • OPEN A3/C3
  • OPEN A3/C4

Open Limited Category (drone zonder Cx klasse label)

Tot 31 december 2022 mogen UAS zonder klasse gebruikt worden onder volgende voorwaarden, afhankelijk van hun gewicht:

Gewicht UAS Toegestane vliegafstand
< 500 g In de buurt van mensen, volgens de voorschriften voor subcategorie A1
< 2 kg Op min. 50 m afstand van mensen
< 25 kg Op min. 150 m afstand van woon-, handels-, industrie- of recreatiezones, volgens de voorschriften voor subcategorie A3

De opleidingen voor elk van deze subcategorieën zullen vergelijkbaar zijn met die voor de overeenkomstige subcategorieën in de categorie OPEN.

Vanaf 1 januari 2023 worden de voorwaarden om een UAS zonder klasselabel te besturen strenger. Het UAS mag alleen worden gebruikt als het vóór 1 januari 2023 in de handel werd gebracht en enkel onder bepaalde voorwaarden:

 • Een UAS van minder dan 250g volgt de regels voor categorie A1
 • Een UAS van minder dan 25 kg volgt de regels voor categorie A3

Voor een UAS zonder klasselabel van minder dan 2 kg (maar meer dan 250 g) zal het niet langer toegestaan zijn om op minder dan 50m van mensen te vliegen (net zoals voor categorie A2).

Categorie SPECIFIC

Als de risicobeoordeling dit toelaat, mag u uw huidige UAS blijven gebruiken in de categorie SPECIFIC.

Model Aircraft

 • Mogen alleen vliegen in de daarvoor voorziene Aeromodel Zones (zie Geo-zones)
 • In clubverband
 • Kan altijd vliegen binnen A3 / C4 (Zelfbouw en <25kg)

Drone races

 • Valt onder Model Aircraft
 • Ook onder A3 / C4
 • Toeschouwers zijn toegelaten, best afgeschermd door bijv. een net.

OPEN A1/C0 (speelgoed drone)

Europese Wetgeving 6/2020 - Eenvoudig uitgelegd - www.dronedepot.be

 • Vliegen boven mensen die niet betrokken zijn bij de vlucht mag
 • Vliegen boven een mensen massa mag NIET
 • Alleen VLOS toegelaten
 • Maximum hoogte 120m AGL tov. opstijgpunt
 • Gebruik van een drone met C0 keurmerk (typisch speelgoed drone of zelfbouw (bv racedrones)):
  • < 250gr zonder camera
  • Geo-awareness niet verplicht
  • Operator registratie niet nodig
 • CE keurmerk
 • Minimum leeftijd voor België: 14 jaar (als geen speelgoed drone)
 • Gekend met de handleiding
 • Maximum snelheid 19m/s
 • Follow-Me functie binnen een radius van 50m

OPEN A1/C1

Europese Wetgeving 6/2020 - Eenvoudig uitgelegd - www.dronedepot.be

 • U mag niet intentioneel vliegen boven personen die niet betrokken zijn bij de vlucht
 • Vliegen boven een mensen massa mag NIET
 • Alleen VLOS toegelaten
 • Maximum hoogte 120m AGL tov. opstijgpunt of maximum hoogte moet instelbaar en afleesbaar zijn
 • Gebruik van een drone met C1 keurmerk (hobby drone):
  • Maximum 80J energie of < 900 gr
  • Electronic ID
  • Geo-awareness met piloot visualisatie
  • Operator registratie verplicht
  • Identificatie plaatje met vermelding van registratie nummer
 • CE keurmerk
 • Minimum leeftijd voor België: 14 jaar
 • Gekend met de handleiding
 • Online training gevolgd
 • Online test uitgevoerd en in het bezit van een bewijs
 • Maximum snelheid 19m/s
 • Follow-Me functie binnen een radius van 50m
 • Lost Link management
 • Battery warning

OPEN A2/C2

Europese Wetgeving 6/2020 - Eenvoudig uitgelegd - www.dronedepot.be

 • U mag NIET vliegen boven personen die niet betrokken zijn bij de vlucht
 • Vliegen boven een mensen massa mag NIET
 • Alleen VLOS toegelaten
 • Maximum hoogte 120m AGL tov. opstijgpunt
 • Gebruik van een drone met C2 keurmerk  (“Prosumer” drone):
  • < 4kg
  • Electronic ID
  • Geo-awareness met piloot visualisatie
  • Operator registratie verplicht
  • Identificatie plaatje met vermelding van registratie nummer
 • CE keurmerk
 • Minimum leeftijd voor België: 16 jaar
 • Gekend met de handleiding
 • Certificaat voor drone piloot na het behalen van:
  • Online training (idem als Cat. A1/C1)
  • Online test (idem als Cat. A1/C1)
  • Bewijs van praktische zelftraining
  • Bijkomende A2 theoretische kennis test
 • >30m horizontale afstand tot niet personen die niet betrokken zijn bij de vlucht
  >5m wanneer low-speed mode is geactiveerd

OPEN A3

Europese Wetgeving 6/2020 - Eenvoudig uitgelegd - www.dronedepot.be

 • U mag vliegen boven personen die niet betrokken zijn bij de vlucht enkel en alleen wanneer deze niet in gevaar kunnen komen
 • Vliegen boven een mensen massa mag NIET
 • Alleen VLOS toegelaten
 • Maximum hoogte 120m AGL tov. Opstijgpunt
 • >150m horizontale afstand tot woonwijken, commerciele centra, recreatie of industrie zones
 • CE keurmerk
 • Minimum leeftijd voor België: 14 jaar
 • Gekend met de handleiding
 • Certificaat voor drone piloot na het behalen van:
  • Online training (idem als Cat. A1/C1)
  • Online test (idem als Cat. A1/C1)
 • Lost link management (bv. return to home)

Open A3 / C2 (prosumer)

 • < 4kg
 • Transponder met ID gegevens
 • Geo-awareness met piloot visualisatie
 • Operator registratie verplicht
 • Identificatie plaatje met vermelding van registratie nummer
 • Low-speed mode (3m/s)
 • Geen scherpe randen
 • Batterij waarschuwing
 • Maximum geluidsnormen
 • Voorzien zijn van lichten
 • Beveiligde C2 link

Open A3 / C3 (professional)

 • < 25kg en <3m spanwijdte
 • Transponder met ID gegevens
 • Geo-awareness met piloot visualisatie
 • Operator registratie verplicht
 • Identificatie plaatje met vermelding van operator nummer
 • Batterij waarschuwing
 • Maximum geluidsnormen
 • Voorzien zijn van lichten
 • Beveiligde C2 link

Open A3 / C4 (Aero model)

 • Enkel geldig voor kits, zelfbouw maakt hier geen deel van uit en valt onder de regelgeving van de modelluchtvaart
 • Automatische vluchten niet toegestaan (waypoints)
 • Enkel indien de vliegzone dit voorschrijft, men zal een zone creëren waar modelbouwvlieg clubs hun vliegveld kunnen uitbaten (dit bestaat nu reeds en zal waarschijnlijk niet veranderen)
  • Transponder met ID gegevens
  • Geo-awareness met piloot visualisatie
  • Identificatie plaatje met vermelding van operator nummer
 • Operator registratie verplicht
 • Indien gevlogen wordt op een erkend modelvliegterrein (Aeromodel zone) dan dient men de regelgeving te volgen die daar geldt.

OPGELET:

Wanneer u in België op een erkend modelbouwvliegveld gaat vliegen geldt hier de regelgeving specifiek voor deze terreinen. Dit is momenteel nog niet vastgelegd binnen het kader van de nieuwe Europese Wetgeving. Wordt nog verwacht.

Een overzichts tabel

Europese Wetgeving 6/2020 - Eenvoudig uitgelegd - www.dronedepot.be

Specific Category

 • Verhoogd risico
 • Indien de vlucht volgens een ‘Standaard scenario’ verloopt volstaat een notificatie anders is er authorisatie nodig van een CA voor de aanvang van de vlucht gebasseerd op een SORA (Specific Operations Risc Assessment) -> Risico Analyse
 • Praktijkvoorbeelden: BVLOS operaties (lineaire inspecties, mapping), goederen transport, alle vluchten die niet onder de Open Categorie of de Certified Category vallen
 • Omvat autonome vluchten (zonder tussenkomst van een piloot)
 • Piloot moet minimum competenties hebben zoals:
  • operationele procedures kennen (flight-planning, pre-flight en post-flight inspecties, nood procedures, …)
  • auronautische communicatie kunnen voeren
  • beheersen van het vliegpad en de automatie ervan
  • problem-solving en de juiste beslissingen kunnen nemen
  • Situatie beheer
  • airmanship
 • Valt je vlucht binnen de eisen van een standaardscenario (moeten nog gepubliceerd worden) dan kan je de vlucht uitvoeren mits het online aangeven van de vlucht, geen goedkeuring nodig. Best verwittig je wel even de gemeente en/of politiedienst zodat onnodige telefoontjes van buren niet tot een interventie moeten leiden, en heb je de kans steek dan ook op voorhand een briefje in de bus van de buren om aan te geven dat er een drone vlucht zal doorgaan – zo maak je goede en geen ongerusteburen.
  Valt je vlucht niet binnen een standaardscenario dan is een SORA risico analyse verplicht – hiervoor kan je opleiding volgen bijvoorbeeld bij https://www.dronecollege.be 
 • Heb je reeds een Klasse 1 behaald dan volstaat het om een bijkomend theoretisch examen te doen (online ? weten we nog niet) om aan te tonen dat je op de hoogte bent van de Europese wetgeving.

Certified Category

 • Hoog risico – Vlucht is even risicovol als een bemande vlucht
 • Authorisatie vereist door gecertifieerde instantie (bijv. DGLV voor België), gecertificeerde UAS met gelicentieerde piloot
 • Praktijkvoorbeelden: Air taxi, Internationaal IFR (carga, passagiers), pakjes leveren boven mensen
 • Vlucht kan/mag mensen vervoeren of transport van gevaarlijke goederen

Tijdslijn

Deze nieuwe wetgeving zal door alle Europese lidstaten in voege gaan vanaf 1 januari 2021.

Drones zonder CE markering kunnen nog gebruik maken van de A1 en A3 categoriën ook na 1 juli 2022, maar mogen na 1 juli 2022 niet meer verkocht worden.

Drones verkocht na 1 juli 2022 moeten een CE markering hebben.

OPGELET: dit gaat niet over de Cx markering. De technische specificaties van deze Cx (C0,C1,C2,C3,C4 en later C5 en C6) staan momenteel nog niet helemaal vast en Europa moet hier nog een definitieve goedkeuring over geven. Zolang zullen de fabrikanten dit label niet kunnen aanbrengen op de nieuwe drones. 

Mogelijks is er sprake van een keurings organisme die retro-actief een keurlabel zou kunnen toekennen, maar hier vernemen we later hopelijk meer over.

Wat met je reeds behaalde licentie (Belgische piloten)?

Wanneer de nieuwe Europese wetgeving effectief actief wordt zal de huidige Belgische wetgeving komen te vervallen en daarmee ook de huidige brevetering Klasse 2 en Klassen 1 (a en b).

Deze tabel geeft aan wat je juist nog moet doen als piloot om terug in regel te zijn met de nieuwe EU-wetgeving:

Piloot Attest/Licentie Examens te doen
Klasse 2 ik heb nog geen Klasse 2 attest behaald open A1-3, Open A2
Klasse 2 Ja EASA regulations
open A2
Klasse 1 ik heb nog geen Klasse 1 attest behaald Open A1-3
Open A2
Specific
klasse 1 Ja EASA regulations

Opleiding

 • Je kan in elke Europese lidstaat je opleiding volgen
 • De examens zullen 5 jaar geldig zijn
 • Waar kan ik opleiding volgen in België?
 • Deze info komt nog

Nachtvluchten

Verzekering – BA

Voor de verzekering heb je twee mogelijkheden:

 • Privé – hobby gebruik
  • Volstaat je Familiale verzekering
   • vraag dit best na bij je verzekeraar
   • is een drone verzekerd?
   • Maximaal gewicht van de drone?
 • Professioneel gebruik
  • Basis drone verzekering
  • Dekt materiaal
  • Luchtvaart verzekering
  • minimum waarde dekking
  • gebruik je verzekeringsnummer om je als operator te registreren
  • Serienummer van elke drone of materiaal is nodig

Als er schade is veroorzaakt door de drone dan kan je deze door je drone verzekering laten dekken.

Schade veroorzaakt door de piloot, maar niet door de drone valt niet onder de drone verzekering.https://www.youtube.com/embed/l6xHV61jwGo?controls=1&rel=0&playsinline=0&modestbranding=0&autoplay=0&enablejsapi=1&origin=https%3A%2F%2Fwww.dronedepot.be&widgetid=1

Meer informatie en bronnen

Al deze informatie hebben we voor jou verzameld op één pagina. Wens je meer informatie of effectief op zoek te gaan naar details dan kan je hieronder onze bronnen vinden:

Nuttige websites

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF

Meld u aan om updates, promoties en sneak peaks van aankomende producten te ontvangen. 

Door u in te schrijven gaat u akkoord dat wij u informatieve en promotionele emails sturen.
Drone4pro

Drone4pro

Antwoord meestal binnen het uur (8:00-19:00)

I will be back soon

Drone4pro
Hallo
Heb je een vraag, stel ze hier
Messenger