Garantie

Garantie bepalingen

Particuliere klant

Als particuliere klant geniet u van de Europese wettelijke garantie van 2 jaar op nieuw verkochte goederen.
Garantie is alleen van toepassing op tekortkomingen aanwezig op het moment van verkoop. Schade toegebracht door gebruik van het gekochte goed valt niet onder garantie.

De nieuwe garantieregels zoals uitgelegd op de website van FOD Economie betreffende de Wet op de garantie gelden op alle verkoopovereenkomsten inzake goederen die vanaf 1 juni 2022 gesloten worden.

Op alle verkopen van goederen vóór 1 juni 2022 gelden nog de oude garantieregels, zoals ingevoerd door de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen

Zakelijke klant

Als zakelijke klant heeft u recht op de fabriekgarantie, dit is de garantie die de fabrikant van het verkochte artikel voorziet. Bij twijfel aarzel niet ons hier meer uitleg over te vragen.

herroepingsrecht

Consumenten hebben een herroepingsrecht van 14 dagen.

Herroepingsrecht voor goederen

U heeft het recht om binnen 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Drone4pro.be, Goudveilstraat 5, 3360 Bierbeek, administratie@drone4pro.be, 
+32 16 799 009) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben terug gekregen in zijn originele verpakking.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Deze kosten worden u medegedeeld maximaal 5 werkdagen na ontvangst van de goederen op onze kantoren.

Heb je nog vragen over de rechten dat u heeft als klant van een e-commerce shop, dan kan u steeds meer informatie vinden op de site van FOD economie

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

– Aan Drone4pro.be, Goudveilstraat 5, 3360 Bierbeek, administratie@drone4pro.be

– Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende
goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

– Besteld op (*)/Ontvangen op (*)

– Bestelbonnnr / Factuurnummer

– Naam/Namen consument(en)

– Adres consument(en)

– Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

– Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF

Meld u aan om updates, promoties en sneak peaks van aankomende producten te ontvangen. 

Door u in te schrijven gaat u akkoord dat wij u informatieve en promotionele emails sturen.
Drone4pro

Drone4pro

Antwoord meestal binnen het uur (8:00-19:00)

I will be back soon

Drone4pro
Hallo
Heb je een vraag, stel ze hier
Messenger